ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Város

ÉpítésügyHelyi építési szabályzat

Helyi Építési Szabályzat 1. számú módosítás 

Településképi arculati kézikönyv (TAK)

Településképi rendelet (TKR)

Általános tájékoztató hatósági bizonyítványról

 

Letölthető formanyomtatványok:

- kérelem formanyomtatvány településképi bejelentéshez

- kérelem formanyomtatvány településképi véleményezéshez

- kérelem formanyomtatvány szakmai konzultációhoz

 

GYIK

Milyen helyi rendeletek szabályozzák az építési munkákat?

Mikor kell figyelembe venni a településképi rendelet és a helyi építési szabályzat előírásait?

Van-e lehetőség a helyi építési szabályzat módosítására?

Milyen esetben kell településképi bejelentést tenni?

Milyen esetben kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni?

Van-e lehetőség előzetes egyeztetésre?

Hogyan lehet kezdeményezni a településképi eljárásokat?

Mi a településképi kötelezés?

Általános építéshatóságot érintő ügyekben hova kell fordulni?

Milyen szabályozás vonatkozik a mobilházakra?

Milyen szabályozás vonatkozik a helyi védett épületekre?

Reklámok

Napelemek, klíma

 

Kapcsolódó jogszabályok:

28/2017 (II.29.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről 314/2012 (IX.8) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Felhívjuk a tervezők és az építtetők figyelmét, hogy valamennyi építési tevékenység során kötelező betartani a TKR rendeletben foglaltakat, így az építési engedély köteles, vagy a nem építési engedély köteles, valamint az egyszerű bejelentési eljárást követően végezhető építési tevékenységek esetén is.

 

Főépítész elérhetősége

Cím: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

Email.: monika.salamon@siklos.hu

Tel.: 72/579-549