ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Siklós, Belterület 2147/8 hrsz.ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Siklós, Belterület 2147/8 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű, 1537 m2 területű ingatlanát

Az ingatlan megtekinthető: 2021. szeptember 13. (hétfő) de. 10 00 óra illetve más előre egyeztetett időpontban is.

Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és az abban szereplő vételárat elfogadja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 21. (kedd) du. 16 00 óra

A nyilvános liciteljárás induló ára 3.900.000,-Ft

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként az ingatlan kikiáltási árának 10 %-át köteles a pályázó az eladónak a Takarékbank Zrt. Harkányi fiókjánál vezetett 50800173-15573227 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen (aláírási címpéldány bemutatásával) vagy meghatalmazottja közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, 10 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatása mellett járhat el.

A liciteljárás időpontja: 2021. szeptember 23. (csütörtök) de. 10 00 órakor

A liciteljárás helye: Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth tér 1. (Tanácsterem)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik lehetővé. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályán, illetve a 72/579-541 telefonszámon lehet kérni.