ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Siklós, Felszabadulás u. 3.ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Siklós, Felszabadulás u. 3. szám alatti, 1135/A/1 helyrajzi számú, 108,41 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlanát.

A nyilvános liciteljárás induló ára 4.800.000,-Ft (mely tartalmazza az ingatlan és az osztatlan közös területek vételárát) Licitálni a vételárra lehet.

A licit kiírására és a liciteljárás pontos határidőinek meghatározására az érdeklődés függvényében kerül sor.

A liciteljárás szabályairól: Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 480.000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Dél TAKARÉK Szövetkezet Harkányi fiókjánál vezetett 50800173-15573227 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályán illetve a 72/579-540 telefonszámon lehet kérni.