ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Együttes értékesítésű ingatlanokÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson együttes értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat:

1.)a siklósi 0691 hrsz.-ú kivett táborhely megnevezésű 2 ha 3523 m2 terület nagyságú ingatlant, melynek beépítettsége: iroda és szolgálati lakás, ebédlő, vizesblokk és raktár, valamint 14 db faház.

2.)a siklósi 0692/3 hrsz.-ú, kivett szabadidőpark megnevezésű 1.217 m2 terület nagyságú,

3.)a siklósi 0692/4 hrsz.-ú, kivett szabadidőpark megnevezésű 3.449 m2 terület nagyságú,

4.)a siklósi 0694/7 hrsz.-ú kivett szabadidőpark megnevezésű 4.704 m2 terület nagyságú,

5.)a siklósi 0694/10 hrsz.-ú kivett szabadidőpark megnevezésű 1 ha 2.901 m2 terület nagyságú, valamint

6.)a siklósi 0694/11 hrsz.-ú kivett szabadidőpark megnevezésű 1 ha 3.527 m2 terület nagyságú ingatlant.

Az 1.), 3.), 5.) sorszámmal jelölt ingatlanok K-3, a 2.), 4.), 6.) sorszámmal jelölt ingatlanok E-v besorolásúak.

Pályázat az 1-6 sorszámú ingatlanokra csak együttesen nyújtható be.

Az ingatlanok fekvése: Harkány és Siklós határa.

A nyilvános liciteljárás induló ára 121.770.000,-Ft + ÁFA Licitálni a vételárra lehet.

A licit kiírására és a liciteljárás pontos határidőinek meghatározására az érdeklődés függvényében kerül sor.

A liciteljárás szabályairól: Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 15.464.790,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Dél TAKARÉK Szövetkezet Harkányi fiókjánál vezetett 50800173-15573227 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Az ingatlanok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályán illetve a 72/579-544 telefonszámon lehet kérni.