ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Siklós 2147/8 hrsz.-ú ingatlanÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Siklós 2147/8 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű, 1537 m2 területű ingatlanát.

A nyilvános liciteljárás induló ára 3.900.000,-Ft

Licitálni a vételárra lehet.

A licit kiírására és a liciteljárás pontos határidőinek meghatározására az érdeklődés függvényében kerül sor.

A liciteljárás szabályairól: Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és az abban szereplő vételárat elfogadja.

A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként az ingatlan kikiáltási árának 10 %-át köteles a pályázó az eladónak a Dél TAKARÉK Szövetkezet Harkányi fiókjánál vezetett 50800173-15573227 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen (aláírási címpéldány bemutatásával) vagy meghatalmazottja közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, 10 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatása mellett járhat el.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik lehetővé. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályán illetve a 72/579-540 telefonszámon lehet kérni.