ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Siklós, 310/66 hrsz.-ú telephelyÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás keretében értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő siklósi 310/66 hrsz.-ú, 1 ha 7026 m2-es nagyságú kivett telephely megnevezésű ingatlanát.

A nyilvános liciteljárás induló ára 18.800.000,-Ft+ÁFA

Licitálni a vételárra lehet.

A licit kiírására és a liciteljárás pontos határidőinek meghatározására az érdeklődés

függvényében kerül sor.

A liciteljárás szabályairól: Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy pályázó a pályázati feltételeket és az abban szereplő vételárat elfogadja.

A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként a kikiáltási ár 10%-át (1.880.000,-Ft-ot) köteles a pályázó az eladónak a Dél TAKARÉK Szövetkezet Harkányi fiókjánál vezetett 50800173-15573227 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik lehetővé. Tájékoztatást szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályán illetve a 72/579-540 telefonszámon lehet kérni.