ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Város

Pályázati felhívás utcai homlokzat felújítására 2024.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSÁRA 2024. 

Siklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet a közterületről feltáruló homlokzatok felújítási munkáinak támogatására. 

A pályázók köre:

A pénzügyi támogatásra az ingatlantulajdonosok (vagy annak hozzájárulásával az ingatlant jogszerűen használók) nyújthatnak be pályázatot.

A támogatás formája:

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot a városháza ügyfélszolgálati irodáján beszerezhető, illetve Siklós Város hivatalos honlapján elérhető jelentkezési adatlapon lehet benyújtani. A benyújtás történhet elektronikus úton a monika.salamon@siklos.hu email címre, illetve az önkormányzathoz postai úton Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági, Intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztályának címezve (7800 Siklós, Kossuth tér 1.) vagy személyesen. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Utcai homlokzatfelújítási pályázat 2024. A pályázatokat a támogatás tárgyának pontos megjelölésével folyamatosan lehet benyújtani legkésőbb 2024. március 31-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

o kitöltött jelentkezési adatlap,

o társasház esetében a közgyűlésének határozata a felújítási munkákról és a közös képviselő (vagy tulajdonostárs) meghatalmazása, hogy a társasház képviseletében a pályázat tárgyában eljárjon,

o pályázó tulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy a meghatározott felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges igazolt önrész rendelkezésére áll, melyet a pályázattal egyidejűleg vagy pénzintézeti kötelezettség vállalással, vagy saját bankszámla kivonatával, vagy ezek kombinációjával igazol.

o igazolás arról, hogy az érintett ingatlan tulajdonosának a Támogató felé helyi adótartozása nincs,

o építési engedélyhez nem kötött építési munka esetén a hatóság nyilatkozatát arról, hogy a tervezett felújítási munka nem építési engedély köteles tevékenység.

o építési engedélyhez nem kötött munka esetén: - tervezett részletes felújítási tervet: a tervezett állapotot ismertető műszaki leírás, tervdokumentáció (esetleg látványtervek), színezési rajz, - amennyiben rendelkezésre áll: szakértői vélemények, adott esetben hatósági kötelezések, előzetesen beszerzett hatósági engedélyek, az épület eredeti állapotát bemutató dokumentumok (archív tervek, képek)

o építési engedélyhez kötött építési munka esetén az érvényes és jogerős építési engedély, az építésügyi hatóság által záradékolt tervdokumentáció (szükség szerinti részletrajzokkal és műszaki leírással), vagy igazolást arról, hogy az engedélyezési eljárás az építésügyi hatóságnál folyamatban van.

o az épületről készített fotók, kiemelve elsősorban azokat a részleteket, amelyre a támogatást kérvényezik,

o a kivitelezésért felelős személy által készített tételes költségvetés.

A pályázat elbírálása és a felújítás megkezdése:

A pályázatokat 3 fős bizottság értékeli, majd a döntést a véleménye alapján a képviselő-testület hozza meg. Az elbírálására legkésőbb 2024. június 30-ig kerül sor. Az eredményről a pályázók a beérkezett pályázatok számának függ.

A támogatás mértéke:

A megítélhető támogatás összege függ a beérkezett pályázatok számától. A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg maximum 50 %-a, de esetenként legfeljebb 2.500.000.- forint, amely mint bruttó összeg tartalmazza az áfát, az egyéb adót és egyéb közterheket. A tervezési munkára adott támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatás összegének 20 %-át. A támogatottnak a szerződésben foglaltak teljesítéséről nyilatkoznia kell. A támogatott tudomásul veszi, hogy a felhasználást és az elszámolást Támogató jogosult ellenőrizni. A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott munka a sajtóban megjelentethető, fotó készíthető, publikálható.

További információk:

A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatás nyújt a Siklósi Polgármesteri Hivatalban Salamon Mónika települési főépítész (tel.: 72/579-549) ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7:30-12:00, szerda: 7:30-17:00, péntek: 7:30-12:00

Pályázati felhívás elérhető itt. 

Mellékletek:

Pályázati adatlap

Társasházi nyilatkozat

Társasházi tulajdonosi lista