ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Város

Tájékoztatás a többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó jogszabályváltozásokról

TÁJÉKOZTATÁS

a többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó jogszabályváltozásokról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy módosult az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 2 1.) Korm rendelet 7/A. §-a:

7/A.§ (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A jogszabályváltozás 2023. január 10-től hatályos.

A jogszabályváltozás miatt módosított kérelem formanyomtatvány letölthető az alábbi linken keresztül:

kérelem formanyomtatvány

A hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos részletekről Salamon Mónika települési főépítész tud bővebb tájékoztatást adni, aki elérhető a 72/579-549 telefonszámon vagy személyesen a Siklós, Kossuth tér 1. szám alatti főépítészi irodában.