ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Értékesítési felhívás

 

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Siklós Város Önkormányzata nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Siklós, Gyűdi út 20/A. szám alatti, 2349 helyrajzi számú, 4605 m2 alapterületű kivett, lakóház és udvar megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan megtekinthető: 2022. május 09. (hétfő) de. 1000 órakor, illetve más előre egyeztetett időpontban is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13. (péntek) de. 1200 óra

A nyilvános liciteljárás induló ára 35.793.800,-Ft (általános forgalmi adót nem tartalmaz), mely tartalmazza a teljes ingatlan vételárát. Licitálni a vételárra lehet.

A liciteljárás szabályairól:

Az érdeklődőktől Siklós Város Jegyzőjéhez címzett írásbeli pályázatot várunk, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 3.579.380,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Takarékbank Zrt. Harkányi fiókjánál vezetett 50800173-15573227 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra, egyébként visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetés elfogadott.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztségviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás időpontja: 2022. május 17. (kedd) de. 1000 órakor

A liciteljárás helye: Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal - 7800 Siklós, Kossuth tér 1. (Tanácsterem)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást a liciteljárásról, az ingatlanról, illetve a szerződéses feltételekről szóban és írásban a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályán, illetve a 72/579-541 telefonszámon lehet kérni.

 

Siklós, 2022. május 04.