ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

A 2020. évi helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló jelentés

A 2020. évi helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló jelentés

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott összevont jelentést az ellátásért felelős a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles elkészíteni és honlapján közzé tenni.

Siklós Város Önkormányzata és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (később jogutódja a Volánbusz Közlekedési Zrt. ) 2018. december 18-án közszolgáltatási szerződést kötött Siklós város közigazgatási területén helyi autóbusz-közlekedés menetrend szerinti üzemeltetésére 2020. december 31. napjáig, amely szerződés hatályát közös megegyezéssel meghosszabbították - a 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja és az (5) bekezdés alapján, az (5a) bekezdés figyelembevételével, összhangban az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével - közvetlen megbízással 2019. január 01. napjának 00.00 órától az önkormányzat által a kiírni tervezett pályázati eljárás lefolytatását követő, nyertes szolgáltatóval történő szerződéskötésig tartó időtartamig, de legfeljebb 2022. december 31. 24.00 óráig.

Társaság megfelelő, érvényes engedélyekkel és járműállománnyal rendelkezik, működését a hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályi háttérre figyelemmel és előírásai szerint végzi, kiemelten kezeli az autóbuszvezetők alkalmasságának rendszeres vizsgálatát is.

Társaság 2020 évi beszámolója szerint 2020 évben a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratok 100 %-át közlekedtette, az indított járatok száma 759 db volt, járatkimaradás egyáltalán nem történt.

2020. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltoztatás nem történt. A szolgáltatás igénybe vételére – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal (egyszeri utazásra jogosító menetjeggyel, illetve havi bérlettel) volt lehetőség.

A Társaság 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított az utazóközönség színvonalas tájékoztatására. A Társaság internetes honlapja 2019. október 01-jétől a www.volanbusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését. A Társaság a Siklóst érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A Társasághoz 2020. évben a helyi járatra vonatkozó panasz írásban nem érkezett. Utas baleset nem fordult elő.

A Társaság a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat leközlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt ezen kötelezettségét.

Az összes árbevétel 15,6%-os csökkenést mutat az előző év adatához képest, amely csökkenés alapvetően a járványhelyzet miatt bevezetett kijárási korlátozással és digitális oktatással magyarázható.

A bevételek, ellentételezések nem fedezték a ráfordításokat, ezért az Önkormányzatnak veszteségfinanszírozást kellett fizetnie a 2020. évre.

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összeget nem fizetett a Társaságnak.

Az Önkormányzat „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” kiírt pályázatból normatív támogatásban nem részesülhetett. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg.

Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Siklós város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 178/2021. (IV. 30.) képviselő-testületi határozattal elfogadta a VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évre vonatkozó helyi tömegközlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját.

Siklós, 2021. 09. 30.