ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Önkormányzat

Tájékoztatás tanévkezdési támogatás igénylésének lehetőségéről

Tájékoztatás tanévkezdési támogatás igénylésének lehetőségéről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális ellátásokról szóló 24/2020.(VIII. 31.) önkormányzati rendelet 18.§-a alapján, a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében a képviselő- testület évente egy alkalommal tanévkezdési támogatásban részesíti az igénylés időpontjában legalább 6 hónapja siklósi lakóhelyű vagy tartózkodási helyű, bölcsődében, köznevelési intézményben, vagy felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött gyermek szülőjét, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, jelenleg 142.500 Ft-ot.

Önállan igényelheti a támogatást az a 25. életévét be nem töltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nagykorú, aki tanulmányait nem nappali tagozaton folytatja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, jelenleg 142.500 Ft-ot.

A támogatás összege: 10.000 Ft/ gyermek, vagy nagykorú jogosult.

A kérelem 2021. szeptember 1. napja és október 15. napja között nyújtható be a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági, Intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztályán.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal portáján kérhető, vagy Siklós Város Önkormányzata honlapjáról elérhető nyomtatványok alcímről letölthető.

 

Siklós, 2021. 09. 14.

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal