ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gazdaság

Ipari parkSiklósi Ipari Park

Siklóson az Ipartelepi út mentén jelenleg 24 vállalkozás folytatja tevékenységét, 410 főt foglalkoztatva. Nevezett terület 2001-től már rendelkezett „Serena Ipari Park” címmel. A működtető cég az ipari park kialakításához 100 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült. A bruttó 250 millió Ft értékű beruházás az infrastruktúra kiépítését és a csarnoképítést foglalta magában, melynek eredményeként hat éven át 23 vállalkozás működött a területen. A működtető vállalkozás 2009-ben önhibáján kívül felszámolásra került, azonban a címet nem adta át, ezért az „Ipari Park” cím elnyerésére újra pályázni kellett.

A pályázati kiírással a Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy lehetőséget adjon az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek, korszerű telephely kialakításával és emelt szintű szolgáltatások nyújtásával. Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a gazdaságfejlesztést, a vállalkozások fejlődésének, letelepedésének támogatását, ezáltal a munkahelyteremtés ösztönzését. A hátrányos helyzetű siklósi járásban rendkívül fontos a foglalkoztatás helyzetének javítása, melynek egyik legfontosabb lehetősége, területe az ipari park.

A „Siklósi Ipari Park” cím pályázat benyújtásáról és a pályázati feltételek megteremtéséről Siklós Város Önkormányzata a 84/2014.(IV.25.) és a 304/2014.(XII.16.) képviselő-testületi határozataiban döntött. Az előkészítő feladatok elvégzésére a Képviselő-testület 6 fős munkabizottságot hozott létre, melynek tagjai Reitz Emilné a Pénzügyi, Gazdasági és Településüzemeltetési Bizottság elnöke; Virág László a Jogi, Ügyrendi és Humánerőforrás Bizottság elnöke; Hullmann Béla Pénzügyi, Gazdasági és Településüzemeltetési Bizottság külső tagja, ingatlanszakértő; Bánfalvi Zoltán megbízott főépítész; Régertné Berta Magdolna Pénzügyi és Városüzemeltetési Osztály ingatlanügyi előadója és Pozsonyi István a Polgármesteri Kabinet projektmenedzsere, aki a munkacsoport operatív munkáját irányította.

A megpályázott ipari park törzsterülete 16 hektár. Az itt működő 24 vállalkozás mindegyike megadta támogató nyilatkozatát az ipari park cím pályázathoz. A fejlesztési terület a betelepült törzsterülettől északra helyezkedik el, az elkerülő útig nyúlik, nagysága 13,5 ha. Az ingatlanok tulajdonosaival több alkalommal folytatott egyeztetés eredményeként, szintén valamennyien megadták támogató nyilatkozatukat a pályázaton való induláshoz.

A 2015. november 26-án benyújtott ipari park cím pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyta. A megállapodás aláírására 2016. január 13-án került sor. A cím birtokában Siklós Város Önkormányzatának lehetősége nyílt új fejlesztések megpályázására.

Az új pályázat előkészítésének részeként megkezdődött a fejlesztési terület felvásárlása és a megvásárolt területek „szántó” megnevezésű művelési ágból történő kivonása. Az Önkormányzat a TOP-1.1.1-15, illetve TOP-1.1.1-16 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére című pályázati forrás segítségével tervezi a szükséges új infrastruktúrát kiépíteni, továbbá egy inkubátorházat létrehozni. A beruházás tervezett költsége 600 millió Ft.

Siklós testvérvárosa Donji Miholjac, ahol már jól működő ipari park és inkubátorház üzemel. A siklósi inkubátorház segíteni kívánja a horvát – magyar határmenti gazdasági együttműködés fejlődését is. Siklós Város Önkormányzata - együttműködve a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával és a horvát szakemberekkel - fejlesztéseit 2020-ig tervezi megvalósítani.

Ipari Park - légi felvétel

Ipari Park - térképmásolat

Ipari Parkba betelepült és betelepülni szándékozó vállalkozások

Az Ipari Park elérhető és tervezett szolgáltatásai

Az Ipari Park éves tevékenységéről készült beszámoló - 2018.

Melléklet az Ipari Park éves beszámolóhoz (letölthető dokumentum)