/
/
ma Benedek névnap van
2018. Március 21
-4°C / 5°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.10.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Település-,terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a településrendezéssel és a városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek (pl: helyi utak és járdák javítása, ivóvíz és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ügyintézések, önkormányzati épületek és ingatlanok karbantartási feladatai, önkormányzati földterületek kezelése és értékesítése, közterület-használati engedélyek kiadása...stb.) intézésében. Fogadja a lakossági bejelentéseket, intézkedik azok megoldásával, vagy elutasításával kapcsolatban. Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítési dokumentumok, előterjesztések készítése, Képviselő-testület munkakörét érintő utasításainak, határozatainak végrehajtásáról gondoskodik.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, építőipari, épületgépészeti,kertészeti,közgazdasági,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8.§-a és 1.sz. melléklete alapján
 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány ,vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása
 • Nyilatkozat a benyújtott pályázati anyag bírálók általi megtekinthetőségéről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schrempf Tamás nyújt, a 06-72-579-544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SIK/832-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.Siklos.hu - 2018. február 27.