/
/
ma Magdolna névnap van
2017. Május 29
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a településrendezéssel és a városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek (pl: helyi utak és járdák javítása és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ügyintézések, önkormányzati épületek és ingatlanok karbantartási feladatai, önkormányzati földterületek kezelése és értékesítése...stb.) intézésében. Fogadja a lakossági bejelentéseket, intézkedik azok megoldásával, vagy elutasításával kapcsolatban. Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítési dokumentumok, előterjesztések készítése, Képviselő-testület munkakörét érintő utasításainak végrehajtásáról gondoskodik.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, építőipar, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8.§-a és 1.sz. melléklete alapján

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ,vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása

•         Nyilatkozat a benyújtott pályázati anyag bírálók általi megtekinthetőségéről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schrempf Tamás nyújt, a 06-72-579-544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1/1873/2017 , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Siklos.hu - 2017. május 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.