/
/
ma Magdolna névnap van
2017. Május 29
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS TERÜLETI VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Siklós Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Siklós Város Önkormányzata III-as védőnői körzetében

területi védőnő munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:


Baranya megye, 7800 Siklós, Dózsa György u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt és egyéb jogszabályok által meghatározott Siklós Város Önkormányzatának a védőnői körzetek kialakításáról szóló 13/2016. (VI.29.) rendeletének 1. melléklete szerinti III. területei védőnői körzetben ellátandó feladatok.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

•Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

•nyilatkozat arró, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Halmos Barbara aljegyző nyújt, a 06-72-579-515 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Siklós Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: területi védőnő pályázat.
• Személyesen:dr. Halmos Barbara, Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.