/
/
ma Álmos névnap van
2018. Február 20
-1°C / 2°C
a honlap akadálymentes változata
KERESÉS
az oldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS ANYAKÖNYVVEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet 25.pont anyakönyvi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A törvényben meghatározottak szerint adatokat rögzít az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban, kiállítja az anyakönyvi okiratot, teljesíti az adatszolgáltatásokat, határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat. Közreműködik a házasság megkötésében. Dönt a házassági névviselési forma iránti kérelemről. Az adatok bejegyzésére irányuló eljárásban teljesített bejegyzést követően okiratot állít ki.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat,tapasztalat
 • az ASZA, valamint az elektronikus anyakönyvi rendszer felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • Fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8.§-a és 1.sz. melléklete alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halmos Barbara nyújt, a 30/959-8825 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SIK/832/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.siklos.hu - 2018. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.